Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Rast konkurentnosti poduzeća Kuća ideja d.o.o. kroz izradu aplikacije za zapošljavanje studenata

Kratki opis projekta: Dana 14.11.2017. poduzeće Kuća ideja d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rast konkurentnosti poduzeća Kuća ideja d.o.o. kroz izradu aplikacije za zapošljavanje studenata“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.1050. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje prihoda od prodaje kroz dizajn i razvoj nove aplikacije i  provođenje marketinških aktivnosti projekta.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su rast konkurentnosti i broja zaposlenih u poduzeću uvođenjem aplikacije za spajanje studenata i poslodavaca te provedbom marketinških aktivnosti u svrhu promocije nove aplikacije.

Očekivani rezultati projekta:

  • dovršena aplikacija za zapošljavanje studenata
  • stvaranje baze stalnih klijenata
  • rast prihoda od prodaje
  • otvaranje novih radnih mjesta

Ukupna vrijednost projekta: 337.078,34 HRK

EU sufinanciranje projekta:  229.213,26 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2017. – 1. siječnja 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Jasna Jambrešić, jasnajambresic40@gmail.com , tel.: +385 1  3860 419

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Kuća ideja d.o.o.