1. Zašto koristiti Jazavac ?

Studentski ugovori su lako raskidivi, obujam poslova manji s manje zahtjeva i manjom važnosti za poslovanje tvrtke. Stoga je proces pronalaska i odabira kandidata za studentske poslove u većini sluÄajeva fokusiran na brzinu, fleksibilnost te smanjenu kompleksnost u usporedbi s standardiziranim procesima [odabira kandidata]. PosljediÄno, bit/fokus aplikacije je odgovoriti na potrebe tržiÅ¡ta za inovativnim rjeÅ¡enjem koje ubrzava i olakÅ¡ava proces pronalaska studentske radne snage.

2. Kako ?

Jazavac Vam omogućava unos kriterija (tip posla, satnica, mjesto…) posebno prilagoÄ‘enih tržiÅ¡tu studentskih poslova. Prema datim inputima – krijterijima aplikacija pretražuje bazu studenta i prikazuje Vam one koji u najvećoj mjeri odgovaraju VaÅ¡im potrebama. U svega par klikova do idealnih kandidata!

Postoji i mogućnost objave klasiÄnih oglasa ukoliko želite konstantno zaprimati prijave studenata. Studenti mogu pretraživati bazu oglasa, a ukoliko zahtjevi novo-objavljenog oglasa odgovaraju baÅ¡ njihovom profilu, Jazavac će ih o tome direktno obavijestiti.

3. Paketi i probni rok?

Svaki novo-registrirani poslodavac ima pravo na 3 mjeseca besplatnog korištenja Jazavac platforme kako bi se uvjerio u njenu inovativnost i efikasnost.

Kada se prvi put registrirate, primjetiti ćete kako vam platforma ne dopušta objavu oglasa ili pretraživanje baze kandidata (Jazavac JobMatch) ukoliko nemate jedan od Jazavac paketa za poslodavce.

Odabirom bilo kojeg od paketa u novom prozoru će Vam se otvoriti default mail poruka. PoÅ¡aljite nam mail, a mi ćemo Vas povratno kontaktirati u najkraćem mogućem roku. Ukoliko se radi o free trial paketu, odmah ćemo Vam ga dodijeliti; a ukoliko se radi o jednome od plaćenih paketa, poslati ćemo vam predraÄun s uputama za plaćanje.

4. Kriteriji?

roulette222pl.com

 • Polja oznaÄena zvijezdicom (*) su obavezna i bez njih nije moguće objaviti oglas / pokrenuti pretragu kandidata.
 • JobMatch pretraga kandidata
  • Polja oznaÄena zlatnom filter ikonom služe za filtriranje mogućih kandidata. Ukoliko studenti ne ispunjavaju navedene kriterije, neće Vam se prikazati u slijedećem koraku. Ukoliko navedeni kriteriji nisu bitni za VaÅ¡u pretragu kandidata, samo ostavite ta polja prazna.
  • Polja oznaÄena ljubiÄastom sort ikonom služe za sortiranje kandidata koji zadovoljavaju sve postavljene filter-kriterije. U slijedećem koraku kandidati će biti sortirani po redoslijedu u kojoj mjeri ispunjavaju ove kriterije.

5. Birokracija?

Jazavac je platforma za spajanje poslodavaca i studenata.

Prava i obaveze studenata i poslodavaca su regulirani studentskim ugovorom, a kontrola kojega je u nadležnosti regionalnog studentskog centra.

Prije nego li možete zapošljavati preko studentskog ugovora, morate se upisati u jedan od regionalnih studentskih centara. 

Uvjeti i obaveze poslodavac prilikom zapošljavanja preko studenstkog ugovora?

 

 1. Za rad na privremenom – povremenim poslovima poslodavac – naruÄitelj posla treba osigurati najmanje 8 sati rada ili naknadu za 8 sati rada ako se posao posao obavlja u jednom danu, a traje kraće od 8 sati.
 2. NaruÄitelj je dužan platiti 4 sata rada ako student doÄ‘e do mjesta rada, a krivnjom naruÄitelja posao bude otkazan.
 3. Noćni rad, rad nedjeljom i rad na dane državnih praznika uvećavaju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 4. U pravilu, svi radovi se obavljaju po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu poslodavca – naruÄitelja posla.
 5. Sredstva za rad i sredstva za zaÅ¡titu na radu dužan je osigurati poslodavac – naruÄitelj posla.
 6. Cijene su u cjeniku iskazane u neto iznosu. Na neto iznos zaraÄunava se dodatnih 17,50% Å¡to sadrži:
  • proviziju Student servisa;
  • doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijska solidarnosti za osobe osigurane u posebnim okolnostima
  • poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u posebnim okolnostima.
  • Cjenik se može dobiti na Å¡alterima Student servisa.
 7. Cjenik je okvirni. Stvarna cijena rada ugovara se za svaki pojedini posao ugovorom o djelu redovitog studenta sklopljenog izmeÄ‘u poslodavca – naruÄitelja posla i studenta, uz posredovanje Student servisa.
 8. Poslodavac – naruÄitelj posla je dužan pridržavati se cijene dogovorene s posrednikom (Student servis SC-a), odnosno cijene naznaÄene u uputnici SC-a.
 9. Studentski centar može ugovoriti i veću cijenu sata rada od cijene predviđene ovim cjenikom.
 10. Poslodavac – naruÄitelj posla samo izuzetno izravno dogovara cijenu sata rada sa studentom.
 11. Poslodavac – naruÄitelj posla, student i Studentski centar sklapaju ugovor na tipskom formularu, a prema potrebi se sklapa i posebni ugovor s poslodavcem.
 12. Ugovor je punovažan tek kada ga potpišu sve ugovorne strane: poslodavac, posrednik i student.
 13. Poslodavac – naruÄitelj posla dužan je ispostavljenu fakturu platiti u roku navedenom u ugovoru o djelu redovitig studenta, u protivnom obraÄunava se zakonska zatezna kamata.
 14. Za sluÄaj da poslodavac u dogovorenom roku ne plati uredno ispostavljenu fakturu, Studentski centar u Zagrebu, na prijedlog studenta, Älana Student servisa, pokreće protiv poslodavca postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.