1.  Uvodne odredbe i definicije

„Jazavac“ je naziv za platformu, koja se sastoji od internetskih stranica, internetskog portala – pristup dopušten poslodavcima po registraciji – i mobilne aplikacije – pristup dopušten studentima i učenicima po registraciji – , namijenjenu za razmjenu podataka između fizičkih i pravnih osoba s jedne strane koje su u potrazi za izvršiteljima, te fizičkih osoba s druge strane koje su u potrazi za mjestom izvršitelja, angažmanom, volontiranjem i sl.; a sve u svrhu lakše izmjene podataka te brže fluktuacije i povećanja dinamičnosti na tržištu rada.

Jazavac platforma i sve njene sastavnicu su vlasništvo Društva: Kuća ideja d.o.o., Mije Goričkog 11, 10000 Zagreb, OIB: 04397207 (dalje u tekstu: „Društvo“).

Pristupanjem i korištenjem sadržaja Jazavac platforme, stupate u ugovorni odnos s Društvom Kuća ideja d.o.o. i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi opći uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

„Opći uvjeti“ je naziv za ove Opće uvjete korištenja kao i sve njene izmjene i dopune koje bi uslijedile. Opći uvjeti vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici www.jazavac.hr te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Društva s jedne strane te korisnika – definiran kao svaka fizička i pravna osoba koja koristi ili pristupa Jazavac platformi – s druge strane.

„Poslodavac“ u smislu ovih Općih uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi Jazavac platformu radi pronalaska izvođača i/ili izvršitelja u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, ili koja traži volontere, pripravnike, osoblje za stručno osposobljavanje i sl.

„Izvršitelj“  u smislu ovih Općih uvjeta je naziv koji obuhvaća svakog studenta ili učenika koji koristi Jazavac platformu radi pronalaska odgovarajućeg mjesta izvršitelja u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno radi pronalaska volonterskog mjesta, mjesta za stručno osposobljavanje i sl.

„Izvršenje“ u smislu ovih Općih uvjeta je općeniti naziv za svaku vrstu angažiranja, volontiranja, vježbeništva, pripravništva, stručnog osposobljavanja, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i sl.

Jazavac platforma je isključivo i jedino komunikacijski kanal između Izvršitelja i Poslodavaca, dok svi ostali aspekti svakog dogovora, ugovora između ove dvije (Izvršitelji i Poslodavci) strane su definirani, prema Zakonskim odredbama, od strane, i provode se isključivo putem, propisanih posrednika; u slučaju studenata – Studentskih centara.

„Korištenje“ u smislu ovih Općih uvjeta je svako oglašavanje oglasa za izvršitelja ili bilo koji drugi angažman od strane Poslodavca, odnosno činjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka u cilju pronalaženja mjesta izvršitelja ili bilo kakvog drugog angažmana od strane Izvršitelja.

„Osobni podatak“ je u smislu ovih Općih uvjeta svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka.

„Cjenik“ je u smislu ovih Općih uvjeta cjenik usluga koje su dostupne na Internetskim stranicama.

 

  1. Odredbe koje se odnose na Poslodavce

U svrhu korištenja Internetskog portala, Poslodavac je obvezan izraditi korisnički račun i na taj se način registrirati.

Usluga objavljivanja oglasa za slobodna mjesta izvršitelja putem Jazavac platforme, pretraživanje baze mogućih izvršitelja ili bilo koja druga usluga naplaćuju se u skladu sa Cjenikom važećim u tom trenutku.

Društvo zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Poslodavac ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, a posebice prisilnih odredaba važećeg Zakona o radu, Društvo zadržava pravo na neobjavljivanje pojedinačnog ili svih oglasa tog Poslodavca. Društvo također zadržava pravo izmjene oglasa u smislu ispravljanja pravopisnih pogrešaka i strukture sadržaja oglasa, sukladno Pravilima o objavljivanju natječaja na Portalu.

 

  1. Odredbe koje se odnose na  Izvršitelje

U svrhu korištenja Mobilne aplikacije, Izvršitelj je obvezan izraditi korisnički račun i na taj se način registrirati.

Izvršitelj se obvezuje korisnički račun, u okviru Mobilne aplikacije, koristiti isključivo u svrhu traženja, pronalaska i informiranja o mogućim mjestima Izvršitelja ili bilo kojim drugim angažmanima.

Ako Izvršitelj koristi korisnički račun u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda i usluga i sl.), Društvo će svaki takav korisnički račun blokirati i ukloniti iz Mobilne aplikacije te svaka takva zlouporaba korisničkog računa podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Društvu protiv štetnika.

 

  1. Autorska prava

Izgled Internetskih stranica, njihov sadržaj, računalni programi koji ih pogone, crteži, planovi, skice te tablice i sl. su autorsko djelo u vlasništvu Društva te su kao takva zaštićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Izgled Internetskog portala (“JazavacPro”), njegov sadržaj, izgled oglasa, računalni programi koji ga pogone, crteži, planovi, skice te tablice i sl. su autorsko djelo u vlasništvu Društva te su kao takva zaštićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Izgled Mobilne aplikacije (“JazavacApp”), njezin sadržaj, izgled oglasa, računalni programi koji je pogone, crteži, planovi, skice te tablice i sl. su autorsko djelo u vlasništvu Društva te su kao takva zaštićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Baze podataka koji su sakupljeni radom Internetskih stranica, Internetskog portala i Mobilne aplikacije su također zaštićene kao takve sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

 

  1. Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

Društvo ne odgovara za, niti jamči točnost dostupnih Osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni od strane Izvršitelja i oglasima Poslodavaca.

Društvo ne odgovara niti Poslodavcima niti Izvršiteljima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem Internetskih stranica, Internetskog portala i Mobilne aplikacije Poslodavci i Izvršitelji odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Poslodavaca, Izvršitelja ili pak trećih osoba.

 

  1. Zaštita osobnih podataka

Korištenjem Internetskih stranica, Internetskog portala i Mobilne aplikacije Poslodavci koji su fizičke ili pravne osobe i Izvršitelji daju izričitu privolu Jazavac platformi  za prikupljanje i obradu njihovih Osobnih podataka koje učine dostupnim u okviru svojih korisničkih računa i to objavom u životopisu, molbi ili bilo kojim drugim dokumentima.

Izvršitelji korištenjem Mobilne aplikacije daju izričitu privolu Poslodavcima za prikupljanjem i obradom njihovih Osobnih podataka.  Odabiranjem opcije „aktivan“, Izvršitelj daje privolu za to da osobnim podacima navedenim na profilu, životopisu, molbama za posao i svim drugim dokumentima, slobodno pristupaju svi poslodavci koji koriste Internetski Portal.

Privola za prikupljanje i obradu Osobnih podataka, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka se daje isključivo u svrhu prijavljivanja na oglase za mjesto izvršitelja ili kakve druge angažmane te u svrhu obavljanja svih ostalih radnji usko povezanih s oglašavanjem i prijavljivanjem na oglase za mjesto izvršitelja, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti.

Poslodavci, koji su fizičke ili pravne osobe, i Izvršitelji mogu danu privolu u bilo kojem trenutku povući bez dodatnog obrazloženja i to slanjem opoziva privole suglasnosti na adresu Društva .

Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Općim uvjetima. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole Društva i Izvršitelja odnosno Poslodavca fizičke ili pravne osobe, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, je strogo zabranjeno. Društvo će svaku aktivnost poduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova te Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

 

  1. Sigurnost vaših osobnih podataka

Internetske stranice i Internetski portal, domene www.jazavac.hr, kao i Mobilna aplikacija, štite vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

 

  1. Primjena kolačića

Na Internetskim stranicama i Internetskom portalu www.jazavac.hr, i svim sub-domenama, primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi.

Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.

Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i portala i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Kolačićima trećih strana Internetske stranice i Internetski portal www.jazavac.hr koriste se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Internetske stranice i Internetski portal, domene www.jazavac.hr, ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

Internetske stranice i Internetski portal www.jazavac.hr služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.

 

  1. Sprječavanje kolačića

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org.

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

 

  1. Uvjeti i izmjene

Jazavac platforma zadržava pravo izmjene ovog dokumenta i pravila u bilo kojem trenutku kako bi prenio nove važne informacije te kako biste bili informirani o načinima na koje Jazavac platforma na svojim Internetskim stranicama, Internetskom portalu i Mobilnoj aplikaciji štiti vaše podatke, te stoga preporučujemo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj stranici.

 

  1. Informacije za kontakt i završne odredbe

Jazavac platforma će rado primiti vaše komentare i sugestije u vezi s ovim dokumentom, kao i ostale primjedbe. Možete nam se obratiti na: kontakt@jazavac.hr

Na sve pravne odnose koji nastanu između Društva , Poslodavaca i Izvršitelja se uz ove Opće uvjete primjenjuje hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.

Sve eventualne sporove će Društvo, Poslodavci i Izvršitelji pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.